Antoniuse moeetenduse 2020 reglement

Antoniuse kaheksas moeetendus (edaspidi AME) toimub otseülekandena 12.06.2020. AME on kolmandat aastat järjest üks kolmest Estonian Fashion Festivali moeetendustest, mille märksõnadeks on kantavus, müüdavus ja tarbijasõbralikkus. Eeldame, et iga kandideerinud moelooja suudab vajadusel toota ja turustada oma kollektsiooni numbripõhiselt.

Antoniuse moeetendus toimub kahes kategoorias:
rõivaste kollektsioon ja
aksessuaaride kollektsioon.

ANTONIUSE MOEETENDUSE 2020 REGLEMENT

1. Osaleda võivad nii üksikud disainerid kui ka meeskonnad.
2. Osalejad peavad olema täisealised ning kollektsioon peab olema valminud viimase 1,5 aasta jooksul.
3. Osalejad peavad olema enne kandideerimist valmistanud vähemalt ühe kollektsiooni, kuid mitte rohkem kui 10 kollektsiooni.
4. Osaleda saab kahes kategoorias:
4.1 rõivakollektsioonid, milles on 10 komplekti
ja/või
4.2 aksessuaarikollektsioonid, milles on 10 eset.
5. Sama kollektsiooniga on võimalik osaleda ainult ühel Estonian Fashion Festivali etendusel.
6. Osalemiseks on vaja esitada:
6.1. kollektsiooni kontseptsiooni kirjeldus nii eesti kui inglise keeles, mis sisaldab informatsiooni kollektsiooni pealkirja, inspiratsiooni ja sõnumi kohta. Kirjelduses kasutatav maksimaalne tähemärkide arv on 1000 ühe keele kohta. Loodud kirjeldus jääb kollektsiooni loojat esindama kõikides Eff’i ja AME etenduse materjalides ning pärast kavandi esitamist kirjeldust ei muudeta.
6.2. kollektsiooni autori(te) tutvustus (haridustee, seos moevaldkonnaga jne.), aadress(id), kontakt(id), koduleht ja sotsiaalmeedia kontaktid.
6.2. kavandid tervest kollektsioonist.
6.3. juhul kui on alustatud kollektsiooni valmistamist, siis sellest ka fotomaterjal.

AJAGRAAFIK

 1. Kavandite esitamise tähtaeg on 6. aprill 2020 kell 23.59. AME meeskonnal on õigus kavandite esitamise tähtaega pikendada.
 2. Konkursi tingimustele vastavust kontrollib AME korraldusmeeskond. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib etendusele pääsevad disainerid välja AME žürii.
 3. Etendusele pääsevad disainerid selguvad 8. aprillil 2020. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka Estonian Fashion Festival’i kodulehel (fashionfestival.ee).
 4. Kõikide edasipääsenud disaineritega sõlmitakse leping, kus on kirjas osapoolte AME korraldusega seotud õigused ja kohustused. 
 5. Edasipääsenud disaineritega toimub online-formaadis kohtumine, kus selgitatakse edaspidist tegevust. Osalemine on kohustuslik. Toimumisajast teavitatakse disainereid jooksvalt.
 6. AME korraldusmeeskond aitab edasipääsenud disaineritele leida sobivad modellid. Kui etendusele soovitakse tulla oma modellidega, siis peab sellest eelnevalt teavitama AME meeskonda ning sellisel juhul vastutab disainer modellide õigeaegse kohalolu eest nii proovides kui ka etendusel. AME ei kata modellide majutust ega transporti.
 7. Moeetendusel kasutavate jalanõude leidmise, laenutamise, transpordi ja tagasitoimetamise eest vastutab iga disainer ise.
 8. AME peaproov toimub 11. juuni 2020, millest osavõtt on kõikidele disaineritele kohustuslik.
 9. AME stilist aitab disaineritel eelnevalt läbi mõelda kollektsiooni lavastilistika ning peaproovis läbi viia fittinguproovi.
 10. AME poolt on korraldatud moeetenduse konseptsioonile vastav lavastus.
 11. AME poolt on korraldatud moeetenduse konseptsioonile vastav ühtne jumestus ja soeng.
 12. AME poolt paika pandud lavastuse-, jumestus- ja soengukontseptsioonid ei kuulu vaidlustamisele. Erimeelsuste korral on AME meeskonnal õigus disainer moetendusel osalemist kõrvaldada.
 13. AME palub igal disaineril kasutada moeetendusel enda poolt välja valitud muusikat, mis saadetakse lavastajale ja stilistile ette nähtud ajaks.
 14. AME žürii jätab endale õiguse suunata esitatud kollektsioon mõne teise Effi raames toimuva etenduse konkursile, kui see tundub etenduse ja kavandite kontseptsiooni seisukohast põhjendatum.

Lisainfo