Antoniuse moeetenduse 2021 reglement

Antoniuse moeetendus sai alguse 2013. aastal Tartu Loomemajanduskeskuses. Algselt oli etenduse eesmärgiks tutvustada LMK inkubantide loomingut, kuid aja jooksul on Antoniuse moeetendusest välja kasvanud tunnustatud rahvusvahelist ready-to-wear moe- ja aksessuaaridisaini tutvustav üritus. Disaineritele on Antoniuse moeetendus suurepäraseks hüppelauaks nii kodu- kui ka välismaisele turule sisenemiseks ning rahvusvahelistel moelavadel osalemiseks. Etenduse märksõnadeks on nüüdisaegsus, kvaliteetsed materjalid, läbimõeldud stilistika, hästiistuvad lõiked ning praktilisus. 

2021. aastal toimub Antoniuse moeetendus ainult digitaalselt. Eesmärgiks on luua professionaalne video, mida nii Effi meeskond kui disainerid ise saaksid kasutada oma rahvusvahelises turunduses. Leiame, et hästi produtseeritud video, kus disainerite loomingu tutvustamiseks kasutatakse audiovisuaalseid elemente, annab suuremad võimalused alustavale disainerile, kuna digitaalselt on võimalik oma loomingut tutvustada väiksemate kuludega suuremale publikuhulgale. 

Kõikidele edasipääsenud disaineritele kohaldatakse osalemistasu 25€ + km. 

Antoniuse moeetenduse video lansseerimine ja showroom leiab aset 11. juunil 2021.

ANTONIUSE MOEETENDUSE 2021 REGLEMENT

 1. Osaleda võivad nii üksikud disainerid kui ka meeskonnad.
 2. Osalejad peavad olema täisealised ning kollektsioon peab olema valminud viimase 1 aasta jooksul.
 3. Osalejad peavad olema enne kandideerimist valmistanud vähemalt ühe kollektsiooni, kuid mitte rohkem kui 10 kollektsiooni.
 4. Osaleda saab kahes kategoorias:
  1. rõivakollektsioonid, milles on 5 komplekti

ja/või

 1. aksessuaarikollektsioonid, milles on 5 eset.
 2. Sama kollektsiooniga on võimalik osaleda ainult ühel Estonian Fashion Festivali etendusel.
 3. Osalemiseks on vaja esitada:
  1. Vastata järgmistele küsimustele:
 1. mis inspireeris seda kollektsiooni looma?
 2. milliseid materjale on kollektsiooni valmistamiseks kasutatud ja miks?
 3. millist sõnumit kollektsioon kannab?
 4. milles peitub kollektsiooni ainulaadsus?
 5. kellele on kollektsioon mõeldud (naised, mehed, naised ja mehed, lapsed)?
 6. mis on sinu/teie eesmärk disainerina/disaineritena?
 7. kuhu kavatsed/kavatsete oma tööga 5 või 10 aasta pärast jõuda?
 1. kollektsiooni autori(te) tutvustus (haridustee, seos moevaldkonnaga jne.), aadress(id), kontakt(id), koduleht ja sotsiaalmeedia kontaktid.
 2. kavandid tervest kollektsioonist.
 3. juhul kui on alustatud kollektsiooni valmistamist, siis sellest ka fotomaterjal.

AJAGRAAFIK

 1. Kavandite esitamise tähtaeg on 14. märts 2021 kell 23.59. AME meeskonnal on õigus kavandite esitamise tähtaega pikendada.
 2. Konkursi tingimustele vastavust kontrollib AME korraldusmeeskond. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib edasipääsevad disainerid välja AME žürii.
 3. AME disainerid selguvad 22. märtsil 2021. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka Effi kodulehel (fashionfestival.ee).
 4. Kõikide edasipääsenud disaineritega sõlmitakse leping, kus on kirjas osapoolte AME korraldusega seotud õigused ja kohustused. 
 5. Edasipääsenud disaineritega toimub kohtumine 25. märts 2021 kell 18:00 MS Teams keskkonnas. Osalemine on kohustuslik. Puududa võib ainult mõjuva põhjuse tõttu eelneval kokkuleppel AME meeskonnaga.
 6. Kõikidele edasipääsenud disaineritele kohaldatakse osalemistasu 25€ + km. Osalemistasu tuleb kanda hiljemalt 31. märtsiks 2021 MTÜ Eesti Moe Festival arvelduskontole EE817700771002954878. Selgitusse palume lisada disaineri ees- ja perekonnanime või meeskonna nime. Osalemistasu tähtajaks mittelaekumise korral on etenduse meeskonnal õigus disainer/meeskond etenduselt osalemisest kõrvaldada.
 7. Kollektsiooni autor peab garanteerima, et vähemalt üks moeetendusel esitletava kollektsiooni komplekt on valmis ja korraldajatele kohale toodud/saadetud hiljemalt 06. aprill 2021. Komplekti kasutatakse eelreklaami tegemiseks kollektsiooni autorile. Koht ja aadress, kuhu komplekt saata kinnitatakse korraldajate poolt üle. Transpordikulud katab kollektsiooni autor. Esitletava komplekti tagastame peale pildistamise toimumist disainerile. 
 8. AME korraldusmeeskond aitab edasipääsenud disaineritele leida videodesse sobivad modellid. 
 9. Videodes kasutavate jalanõude leidmise, laenutamise, transpordi ja tagasitoimetamise eest vastutab iga disainer/meeskond ise. 
 10. AME loovjuht paneb paika video konseptsiooni ja arutleb selle enne disaineriga läbi.  Konseptsiooni lõppsõna jääb AME meeskonnale.
 11. AME poolt on korraldatud video filmimine ja lavastamine vastavalt AME konseptsioonile. 
 12. AME poolt on korraldatud videode konseptsioonile vastav ühtne jumestus ja soeng. 
 13. AME poolt paika pandud lavastuse-, jumestus- ja soengu kontseptsioonid ei kuulu vaidlustamisele. 
 14. AME poolt pannakse paika muusika iga disaineri videosse.
 15. AME showroomi ehituse ja konseptsiooni eest vastutab AME meeskond.
 16. AME videos osalevad komplektid peavad olema jõudnud AME tiimi kätte 10.05.2021, koht ja aadress, kuhu komplektid saata kinnitatakse korraldajate poolt üle. Transpordikulud katab kollektsiooni autor.
 17. AME žürii jätab endale õiguse suunata esitatud kollektsioon mõne teise Effi raames toimuva etenduse konkursile, kui see tundub etenduse ja kavandite kontseptsiooni seisukohast põhjendatum.

Lisainfo

Piret Vapajeva

Antoniuse moeetenduse loovjuht

piret.vapajeva@gmail.com

+372 55693757