Disainerite professionaalne arendusprogramm

Disainerite professionaalne arendusprogramm

Eff 2019 korraldab koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega eksklusiivse turundusalase õppeprogrammi, mis keskendub just noorele disainerile ja tema loomingule. Lähenemine on personaalne ja koolitajad Eesti moetööstuse professionaalid.

Estonian Fashion Festival 2019 professionaalne arendusprogramm koosneb neljast töötoast ja rahvusvahelisel messil osalemisest:

1. Töötuba

Disaineri ja tema loomingu lugu (Bränd ja selle kommunikatsioon)

17. aprillil toimuva esimese töötoa käigus aidatakse disaineril mõtestada lahti tema kui looja ja tema loomingu lugu, millest saavad brändi kujunemise algallikad. Valminud lugusid kasutatakse turundusmaterjalides. Hiljem on disaineril võimalus kõiki materjale kasutada oma tulevases kommunikatsioonis nii sotsiaalmeedias kui personaalselt. Töötoa lektor on disainer Mari Martin Tallinn Dolls’ist. Töötuba toimub Tartu Loomemajanduskeskuses.

2. Töötuba

Stilistika ja tootefotod (Professionaalne portfoolio)

25. aprillil toimuval teises töötoas antakse disaineritele esialgsed teadmised oma loomingu stilistikast ning mida tähele panna tootefotode kontseptsiooni loomisel. Fookuses on esimeses töötoas valminud lugude edasiarendamine lava- ja pildikeelde. Workshopi käigus valminud fotosid saab kasutada turundusmaterjalides ning selleks, et luua põhi professionaalsele portfooliole. Lektoriteks on stilist Kerli Irbo Tartu populaarsest taaskasutuspoest Sergei ning professionaalne fotograaf Indrek Arula. Praktiline töötuba toimub taaskasutuspoes Sergei, Aparaaditehases.

3. Töötuba

Turundus ja müük (Ettevalmistus välismessi külastuseks, korporatiivsuhtlus)
Välismessi külastus koos Tartu Loomemajanduskeskusega.

04. juulil toimuvas kolmandas töötoas antakse disainerile ülevaade olulisematest turundust ja müüki mõjutavatest teguritest. Estonian Fashion Festivali arendusprogrammis osalevatel disaineritel on võimalus minna ühiselt välismessile, seega käsitletakse teemasid potentsiaalsete kontaktide loomise valguses. Räägime, kuidas messi jaoks ette valmistada, kuidas suhelda erinevate huvigruppidega ning kuidas hoida ja edasi arendada suhtlust saadud kontaktidega. Lektoriks on disainer ja omanimelise eduka brändi omanik Reet Aus. Töötuba toimub Tartu Loomemajanduskeskuses.

4. Töötuba

Turundustaktikate ülevaatus ja järelduste tegemine festivalist ning välismessist

Sügisel 2019 on Estonian Fashion Festivali arendusprogrammis osalevatel disaineritel võimalus minna kollektiivselt rahvusvahelisele messile, et leida potentsiaalseid koostööpartnereid, edasimüüjaid ja luua kontakte teiste huvigruppidega. Koostöös Effiga koostatakse disaineritele turundusmaterjalid ja messiboksi kujundus. Festival ja EAS katavad nii transpordi, majutuse kui ka messiboksiga seotud kulud. Mess on täpsustamisel – Kopenhaagen, Amsterdam, London või teine võrdväärne.

Neljas töötuba keskendub peale messikülastust järeldustele ja kokkuvõtetele. Disainer analüüsib oma kogemust arendusprogrammis ja festivalil, hindab välismessil kogutud kontaktide kasumlikkust ning räägib oma tulevikunägemusest. Pannakse paika personaliseeritud plaanid, kuidas loomingut ja ettevõtet edukalt edasi arendada. Lektor: rahvusvaheliselt tuntud disainer Kairi Lentsius.

Nii töötoad kui rahvusvahelise messi külastus organiseeritakse personaalseid ja professionaalseid eesmärke ning vajadusi arvesse võttes.

Projekti „Ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele“ rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.