Mood-Performance-Tants 2020 reglement

1. Osaleda võivad nii disainerid üksi kui ka disainerite meeskonnad. Üks disainer võib konkursil osaleda mitme kollektsiooniga.

2. Konkursil ei saa osaleda need, kes on iseseisva disainerina loonud rohkem kui 10 kollektsiooni.

3. Konkursile on oodatud nii rõiva- kui ka aksessuaaride kollektsioonid.

4. Kollektsioon peab koosnema 6-10 komplektist ning peab olema valminud mitte varem kui 2019. aastal.

5. Esitatava kollektsiooniga tohib kandideerida ainult ühel Estonian Fashion Festivali konkursil.

6. Osalemiseks on vaja esitada:

KAVANDID JA FOTOD

– A4 formaadis kavandid kogu kollektsioonist. Iga komplekt (6-10) peab olema vormistatud eraldi lehele. Vormistustehnika on vaba.

– Ühest valmis komplektist tuleb esitada professionaalselt lavastatud A4 foto (300 dpi). Vajadusel võib lisada vabas formaadis fotod detailidest. Fotod esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.

– Soovituslik on lisada materjalinäidised või nende kirjeldus/fotod. Materjalinäidised esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.

– Kavanditele ja teistele kollektsiooni illustreerivatele dokumentidele peab olema märgitud ainult kollektsiooni nimi ja ei tohi olla vihjeid disaineri(te) kohta, kuna konkurss on anonüümne.

KONTSEPTSIOON

– A4 formaadis kollektsiooni kontseptsioon — pealkiri, visioon, inspiratsioon, sõnum, tehnika, nägemus stilistika kohta jne. Kontseptsioon esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.

INFO DISAINERI(TE) KOHTA

– Kõik konkursile kandideerijad peavad täitma online registreerimisankeedi.

– Juhul, kui kollektsiooni on loonud disainerite meeskond, tuleb neist üks valida kontaktisikuks ning esitada kandideerimisankeedis ainult tema kontaktandmed.

7. Kandideerimisdokumente on võimalik saata posti teel või laadida failid online ankeedis vastavasse kohta.

7.1 Posti teel esitatud kandideerimisdokumentide tagastamine toimub kokkuleppel disaineriga. Võimalikud tagastamisega seonduvad kulud katab disainer. Disainer võib koos kandideerimisdokumentidega esitada ka tagastamiseks vajalikud postmargid.

8. Kandideerimise tähtaeg on 6. aprill 2020 kell 23:59.

9. Kandideerimisdokumentide vastavust konkursi tingimustele kontrollib Mood-Performance-Tants korraldusmeeskond. Määratud nõuete rikkumisel osavõtja diskvalifitseeritakse ja talle saadetakse sellekohane teade.

10. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib edasipääsejad välja žürii.

10.1 Mood-Performance-Tants žürii ja korraldusmeeskond jätab endale õiguse suunata konkursile esitatud kollektsioon teisele Estonian Fashion Festivali raames toimuvale konkursile, kui see tundub etenduse ja kollektsiooni kontseptsiooni seisukohast õigustatud.

11. Edasi pääsevad disainerid selguvad hiljemalt 8. aprillil 2020. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka kodulehel https://fashionfestival.ee/.

12. Edasipääsenud disainerid on kohustatud osalema festivali infokoosolekul aprillis 2020.

13. Edasipääsenud disainerid on kohustatud saatma või tooma oma kollektsiooni Tartusse 1. juuniks 2020.

14. Kõikide edasipääsejatega sõlmitakse leping, mis sätestab disainerite ja korraldajate vastastikused õigused ja kohustused.

15. Vajadusel aitab Mood-Performance-Tants korraldusmeeskond disaineritel leida kollektsiooni esitlemiseks sobivad modellid. Juhul, kui disainer otsib modellid ise, peab ta sellest teavitama etenduse korraldusmeeskonda ja katab sel juhul ise modellide transpordi ja majutuse.

16. Mood-Performance-Tants korraldusmeeskond tagab modellidele professionaalse jumestuse ja soengu.

17. Mood-Performance-Tants konkursi läbinud kollektsioonidest lavastatakse kunstiliselt terviklik video, mis vastab kollektsioonide, korraldusmeeskonna ning lavastaja nägemusele.

18. Aadress posti teel kavandite saatmiseks või kohale toomiseks:
Mood-Performance-Tants
Kõrgem Kunstikool Pallas
Tähe 38b
50103 Tartu
Eesti

Lisainfo Mood-Performance-Tants konkursi ja online etenduse kohta