Mood-Performance-Tants 2020 reglement

Mood-Performance-Tants toimub 10. juunil 2020 Tartus. Etendus kuulub Estonian Fashion Festivali programmi ning on suunatud eelkõige noortele disaineritele, et anda neile võimalus esitleda oma lennukaid ideid moelaval.

 1. Osaleda võivad nii disainerid üksi kui ka disainerite meeskonnad. Üks disainer võib konkursil osaleda mitme kollektsiooniga.
 2. Konkursile on oodatud nii rõiva- kui ka aksessuaaride kollektsioonid.
 3. Kollektsioon peab koosnema 6-10 komplektist ning peab olema valminud mitte varem kui 2019. aastal.
 4. Esitatava kollektsiooniga tohib kandideerida ainult ühel Estonian Fashion Festivali konkursil.
 5. Konkursil ei saa osaleda need, kes on iseseisva disainerina loonud rohkem kui 10 kollektsiooni.
 6. Osalemiseks on vaja esitada:

KAVANDID

 • A4 formaadis kavandid kogu kollektsioonist. Iga komplekt(6-10) peab olema vormistatud eraldi lehele. Vormistustehnika on vaba.
 • Ühest valmis komplektist tuleb esitada professionaalselt lavastatud A4 foto (300 dpi). Vajadusel võib lisada vabas formaadis fotod detailidest. Fotod esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.
 • Soovituslik on lisada materjalinäidised või nende kirjeldus/fotod. Materjalinäidised esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.
 • Kavanditele ja teistele kollektsiooni illustreerivatele dokumentidele peab olema märgitud ainult kollektsiooni nimi ja ei tohi olla vihjeid disainerite(te) kohta, kuna konkurss on anonüümne.

KONTSEPTSIOON

 • A4 formaadis kollektsiooni kontseptsioon — pealkiri, visioon, inspiratsioon, sõnum, tehnika, nägemus stilistika kohta jne. Kontseptsioon esitatakse žüriile hindamiseks koos kavanditega.

INFO DISAINERI(TE) KOHTA

 • Kõik konkursile kandideerijad peavad täitma online registreerimisankeedi.
 • Juhul, kui kollektsiooni on loonud disainerite meeskond, tuleb neist üks valida kontaktisikuks ning esitada ainult tema kontaktandmed.

 1. Kandideerimisdokumente on võimalik saata posti teel, ise kohale tuua või laadida failid online ankeedis vastavasse kohta.

  – Posti teel esitatud või ise kohale toodud kandideerimisdokumentide tagastamine toimub kokkuleppel disaineriga. Võimalikud tagastamisega seonduvad kulud katab disainer. Disainer võib koos kandideerimisdokumentidega esitada ka tagastamiseks vajalikud postmargid.

 2. Kandideerimise tähtaeg on 20. märts 2020 kell 23:59. Mood-Performance-Tants meeskond jätab endale õiguse kandideerimisdokumentide esitamise tähtaega pikendada.
 3. Kandideerimisdokumentide vastavust konkursi tingimustele kontrollib Mood-Performance-Tants korraldusmeeskond. Määratud nõuete rikkumisel osavõtja diskvalifitseeritakse.
 4. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib etendusele pääsejad välja žürii.

  – Mood-Performance-Tants žürii ja korraldusmeeskond jätab endale õiguse suunata konkursile esitatud kollektsioon teisele Estonian Fashion Festivali raames toimuvale konkursile, kui see tundub etenduse ja kollektsiooni kontseptsiooni seisukohast õigustatud.

 5. Etendusele pääsevad disainerid selguvad hiljemalt 26. märtsil 2020. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka kodulehel https://fashionfestival.ee/.
 6. Kõikide edasipääsejatega sõlmitakse leping, mis sätestab disainerite ja etenduse korraldajate vastastikused õigused ja kohustused.
 7. Edasipääsenud disaineritel tuleb osaleda festivali infokoosolekul Tartu Loomemajanduskeskuses 2. aprillil 2020. 
 8. Vajadusel aitab Mood-Performance-Tants korraldusmeeskond disaineritel leida etenduse tarbeks sobivad modellid. Juhul, kui disainer otsib modellid ise, peab ta sellest teavitama etenduse korraldusmeeskonda ja katab sel juhul ise modellide transpordi ja majutuse.
 9. Etenduse päeval tagab Mood-Performance-Tants korraldusmeeskond modellidele professionaalse jumestuse ja soengu.
 10. Etendus Mood-Performance-Tants lavastatakse kunstilise tervikuna, mis vastab kollektsioonide, korraldusmeeskonna ning lavastaja nägemusele.

Aadress posti teel kavandite saatmiseks või kohale toomiseks:
Mood-Performance-Tants
Kõrgem Kunstikool Pallas
Tähe 38b
50103 Tartu
Eesti

Lisainfo etenduse ja kavandikonkursi kohta