Back to front page

Mood-Performance-Tants (MPT) on Eestis ainulaadne moeetendus, mis ühendab unikaalsel viisil moe, performance ́i ja tantsu. MPT loob noortele moeloojatele võimaluse esitleda oma erakordseid disainilahendusi platvormil, mis on sama ebatavaline kui nad ise. MPT kollektsioonid on alati täis kunstilist moodi, ebatavalisi tehnikaid, Haute couture-likke ja ainulaadseid esemeid. Disainerite tööd tuuakse publiku ette tõeliselt pilkupüüdva ja mängulise esitusena. Iga etendus on kordumatu teatrielamus, kus lavastaja fantaasia jõuab haarava tulemuseni. MPT julgustab alati unikaalseid ja ebatavalisi ideid kollektsioonides, etendustes, dekoratsioonides ja asukohtades.

Moeetendus on kuuendat korda Estonian Fashion Festivali (EFF) programmi osa, mis annab noortele moedisaineritele võimaluse esitada oma kollektsioone laiemale publikule.

Etendus toimub 7.juunil 2023 Tartus, Eesti Rahva muuseumis.

Etendusele pääsemiseks peavad disainerid osalema konkursil.

KONKURSI REGLEMENT

 1. Osaleda võivad nii disainerid üksi kui ka disainerite meeskonnad.
 2. Konkursile on oodatud nii rõiva- kui ka aksessuaaride kollektsioonid. 
 3. Konkursil ei saa osaleda need, kes on iseseisva disainerina loonud rohkem kui 10 kollektsiooni. 
 4. Kollektsioon peab koosnema 6-10 komplektist ning peab olema valminud mitte varem kui 2022. aastal. 
 5. Esitatava kollektsiooniga tohib kandideerida ainult ühel Estonian Fashion Festivali konkursil.
 6. MPT eksperdid ja korraldusmeeskond jätab endale õiguse suunata konkursile esitatud kollektsioon teisele Estonian Fashion Festivali raames toimuvale konkursile, kui see tundub etenduse ja kollektsiooni kontseptsiooni seisukohast õigustatud.
 7. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib edasipääsejad välja MPT meeskonna poolt kokku kutsutud ekspertide grupp.
 8. Osalemiseks on vaja esitada:

8.1 KAVANDID JA FOTOD

– A4 formaadis kavandid kogu kollektsioonist. Iga komplekt (6-10) peab olema vormistatud eraldi lehele. Vormistustehnika on vaba.

– Ühest valmis komplektist tuleb esitada professionaalselt lavastatud A4 foto (300 dpi). Vajadusel võib lisada vabas formaadis fotod detailidest. Foto või fotod esitatakse eksperitidele hindamiseks koos kavanditega.

– Soovituslik on lisada materjalinäidised või nende kirjeldus/fotod. Materjalinäidised esitatakse ekspertidele hindamiseks koos kavanditega.

– Kavanditele ja teistele kollektsiooni illustreerivatele dokumentidele peab olema märgitud ainult kollektsiooni nimi ja ei tohi olla vihjeid disaineri(te) kohta, kuna konkurss on anonüümne.

8.2 KONTSEPTSIOON

– A4 formaadis kollektsiooni kontseptsioon — pealkiri, visioon, inspiratsioon, sõnum, tehnika, nägemus stilistika kohta. Inspiratsiooni kirjeldusse võib lisada ka fotokollaaži. Kirjelduses kasutatav maksimaalne sõnade arv on 500. Kontseptsioon esitatakse ekspertidele hindamiseks koos kavanditega.

8.3 INFO DISAINERI(TE) KOHTA

– Kõik konkursile kandideerijad peavad täitma registreerimisankeedi, mis on leitav Estonian Fashion Festivali kodulehelt.

– Juhul, kui kollektsiooni on loonud disainerite meeskond, tuleb neist üks valida kontaktisikuks ning esitada kandideerimis ankeedis ainult tema kontaktandmed.

 1. Kandideerimisdokumente on võimalik saata ka posti teel.

9.1 Aadress kandideerimisdokumentide posti teel saatmiseks: Mood-Performance-Tants

Kõrgem Kunstikool Pallas

Tähe 38b

50103 Tartu Eesti

9.2 Posti teel esitatud kandideerimisdokumentide tagastamine toimub kokkuleppel disaineriga. Võimalikud tagastamisega seonduvad kulud katab disainer. Disainer võib koos kandideerimisdokumentidega esitada ka tagastamiseks vajalikud postmargid.

 1. Kandideerimise tähtaeg on 28.02.2023 at 23:59. MPT meeskonnal on õigus kavandite esitamise tähtaega pikendada.
 2. Kandideerimisdokumentide vastavust konkursi tingimustele kontrollib Mood-Performance-Tants korraldusmeeskond. Määratud nõuete rikkumisel osavõtja diskvalifitseeritakse ja talle saadetakse sellekohane teade.
 3. Edasi pääsevad disainerid selguvad hiljemalt 14.03.2023. Edasipääsejatega ning mittepääsenutega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub MPT sotsiaalmeedias kui ka EFF-i kodulehel.
 4. Korraldusmeeskond kutsub kokku edasipääsenud disainerid Zoomi kohtumisele 28.03.2023 kell 17.00. Osalemine on kohustuslik. Puudumine on lubatud ainult korraldusmeeskonnaga eelnevalt konsulteerimisel mõjuva põhjusega.
 5. Edasipääsenud disainerid peavad saatma ühe valmis kollektsiooni komplekti eelpildistamisele 12.04.2023. Saatmiskulud katab MPT korraldus.
 6. Korraldusmeeskonna poolt on igale disainerile ette nähtud 4 modelli, ülejäänud modellid peab disainer ise leidma. Disainer vastutab ise enda leitud modellide kohaloleku eest. MPT korraldustiim ei kata modellide transporti, palka ning majutust.
 7. Iga disainer vastutab ise oma kollektsiooni jalatsite leidmise, laenutamise, transportimise ja tagastamise eest.
 8. Mood-Performance-Tants korraldusmeeskond tagab modellidele professionaalse jumestuse ja soengu.
 9. Etenduse lavastus on terviklik lahendus, mis vastab kollektsioonide, Mood-Performance-Tants korraldusmeeskonna ning lavastaja nägemusele.

 

Lisainfo Mood-Performance-Tants konkursi ja etenduse kohta: mpt@pallasart.ee või marta@fashionfestival.ee

 

Liitu uudiskirjaga