OmaMood 2020 reglement

OmaMood on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia moeetendus, mille eesmärgiks on tuua vaatajani traditsioonilise käsitöö väärtused modernses võtmes. Moeetendusega soovime toetada kohalikust käsitööpärandist inspireeritud ning jätkusuutliku, eelkõige aeglase, disainiliikumise põhimõtete järgi valmistatud rõivaste loomist ja kandmist. 

Osalema on oodatud  disainerid, kelle kollektsioonid esindavad jätkusuutliku disaini väärtusi ning on kindla ja äratuntava seosega rahvuslikust ainesest. OmaMood moeetendus toimub kaheksandat korda ning on osa Estonian Fashion Festivali programmist. OmaMood moeetendus toimub 11. juunil 2020 otseülekandena.

 1. Osaleda võivad nii üksikud disainerid kui ka disainerite meeskonnad. Üks disainer võib konkursil osaleda mitme kollektsiooniga.
 2. Tegu peab olema kantava moega, oodatud on nii rõiva- kui ka aksessuaaride kollektsioonid.
 3. Kollektsioon peab koosnema 6-10 komplektist ning peab olema valminud mitte varem kui 2019. aastal. Osaleda ei saa disainer, kes on valmistanud rohkem kui 10 kollektsiooni. 
 4. Sama kollektsiooniga on võimalik osaleda ainult ühel Estonian Fashion Festivali etendusel. 
 5. Etendusele pääsenud disainerid on kohustatud osalema disainerite infoseminaril. Täpsem info selle toimumise vormi kohta edastatakse disaineritele infokirjas.

Osalemiseks on vaja esitada:

 • Kollektsiooni pealkiri (maksimaalselt 5 sõna ning nii eesti kui ka inglise keeles)
 • Kollektsiooni kontseptsiooni kirjeldus (visioon, inspiratsioon, sõnum, tehnika) nii eesti kui ka inglise keeles. Kirjelduses kasutatav maksimaalne tähemärkide arv on 1000 ühe keele kohta. 
 • Loodud kirjeldus jääb kollektsiooni loojat esindama kõikides EFF ja OmaMood etenduse materjalides ning pärast kavandi esitamist kirjeldust ei muudeta.

A4 formaadis kavandid kogu kollektsioonist: 

 • Iga komplekt peab olema vormistatud eraldi lehele. Vormistustehnika on vaba.
 • Lisada iga komplekti juurde rõivaste suurusnumbrid. (maksimaalne suurusnumber võib olla  38)
 • A4 foto ühest valminud esemest. Vajadusel võib lisada vabas formaadis fotod detailidest.
 • Soovituslik on lisada materjalinäidised (posti teel / kohale tuues) või nende kirjeldus / fotod (elektrooniliselt).

Info autorite kohta:

 • Kavanditele peab olema märgitud kollektsiooni nimi. Kavanditel ja teistel dokumentidel ei tohi olla vihjeid autori(te) kohta, kuna konkurss on anonüümne. 
 • Informatsioon kollektsiooni autori(te) kohta (etteantud ankeedil).  Juhul, kui tegemist on meeskonnaga, tuleb valida üks autoritest oma kontaktisikuks ning märkida tema nimi eraldi. Autori(te) andmed tuleb esitada eraldi ümbrikus/eraldi failina.
 • Autor või autorite meeskond peab koos teiste kandideerimismaterjalidega esitama ennast tutvustava teksti, mis avaks autori(te) senist haridusteed ja kokkupuudet moevaldkonnaga ning mille maksimaalne tähemärkide arv on 300 koos tühikutega.
 1. Kavandite esitamise tähtaeg on 6. aprill 2020 kell 23:59. OmaMood moeetenduse meeskonnal on õigus kavandite esitamise tähtaega pikendada.
 2. Konkursi tingimustele vastavust kontrollib OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib etendusele pääsevad disainerid välja OmaMood moeetenduse žürii.
 3. Etendusele pääsevad disainerid selguvad 8. aprill 2020. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka fashionfestival.ee veebiaadressil. Kõikide edasipääsenud disaineritega sõlmitakse leping, kus on kirjas osapoolte OmaMood moeetenduse korraldusega seotud õigused ja kohustused.
 4. Etendusele pääsenud disainerid on kohustatud osalema 2. aprillil disainerite infopäeval Tartus. Täpsem asukoht edastatakse disaineritele infokirjas.
 5. Posti teel esitatud kavandite tagastamine toimub soovi esitamisel ühe kuu jooksul pärast konkursi lõppu. Võimalikud kavandi tagastamisega seonduvad kulud katab disainer (postiga esitatud dokumentide puhul tuleb lisada ümbrikusse tagasisaatmiseks vajalikud postmargid).
 6. OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond aitab edasipääsenud disaineritel leida sobivad modellid ja vajadusel jalanõud. Kui disainer soovib etendusele oma modellidega tulla siis tuleb need otsida ise ja sellest korraldusmeeskonda teavitada esimesel võimalusel. OmaMood ei tasu modellide transporti ega majutust.
 7. Etenduse kunstiline juht määrab kollektsioonile lava-stilistika, juhul kui autoril puudub sellekohane nägemus. Etenduse päeval tagab OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond modellidele professionaalse jumestuse ja soengu.
 8. Etenduse lavastus on terviklik lahendus, mis vastab kollektsioonide, OmaMood korraldusmeeskonna ning lavastaja nägemusele. Lavastuses kasutatava muusika valib etendusele korraldusmeeskond.
 9. OmaMood moeetenduse žürii jätab endale õiguse suunata esitatud kollektsioon mõne teise Estonian Fashion Festivali raames toimuva etenduse konkursile, kui see tundub etenduse ja kavandite kontseptsiooni seisukohast põhjendatum.

Aadress postiga kavandite saatmiseks või koha peale toomiseks:
OmaMood
TÜ VKA
Posti 1
Viljandi 71004

Lisainfo OmaMood etenduse ja disainerite konkursi kohta