6. juuni 2019
Eesti Rahva Muuseum

OmaMood

OmaMood on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia moeetendus, mille eesmärgiks on tuua vaatajani traditsioonilise käsitöö elemendid modernses võtmes. Moeetendusega soovime populariseerida rahvuslikust käsitööst inspireeritud rõivaste kandmist ning näidata, kuidas on võimalik käsitööpärandit kaasajastada. Osalema on oodatud  disainerid, kelle kollektsioonidel on kindel ja äratuntav seos rahvusliku ainesega. OmaMood moeetendus toimub seitsmendat korda ning on osa Estonian Fashion Festivali programmist.

Toimub

6. juuni 2019
Eesti Rahva Muuseum

Reglement disaineritele

1. Osaleda võivad nii üksikud disainerid kui ka disainerite meeskonnad. Üks disainer võib konkursil osaleda mitme kollektsiooniga.

2. Tegu peab olema kantava moega, oodatud on nii rõiva- kui ka aksessuaaride kollektsioonid.

3. Kollektsioon peab koosnema 6-10 komplektist ning peab olema valminud mitte varem kui 2018. aastal.

4. Sama kollektsiooniga on võimalik osaleda ainult ühel Estonian Fashion Festivali etendusel.

5. Osalemiseks on vaja esitada:

– A4 formaadis lühikirjeldus kollektsiooni kontseptsioonist (max 200 sõna):

Kollektsiooni pealkiri (max 5 sõna)
Visioon, inspiratsioon, sõnum, tehnika
– A4 formaadis kavandid kogu kollektsioonist:

Iga komplekt peab olema vormistatud eraldi lehele. Vormistustehnika on vaba.
Lisada iga komplekti juurde rõivaste suurusnumbrid. (Komplektid peaksid olema kuni suurusnumbrini 38)
A4 foto ühest valminud esemest. Vajadusel võib lisada vabas formaadis fotod detailidest.
Kohustuslik on lisada materjalinäidised (posti teel / kohale tuues) või nende kirjeldus / fotod (elektrooniliselt).

INFO AUTORITE KOHTA

Kavanditele peab olema märgitud kollektsiooni nimi. Kavanditel ja teistel dokumentidel ei tohi olla vihjeid autori(te) kohta, kuna konkurss on anonüümne.
Informatsioon kollektsiooni autori(te) kohta (etteantud ankeedil).  Juhul, kui tegemist on meeskonnaga, tuleb valida üks autoritest oma kontaktisikuks ning märkida tema nimi eraldi. Autori(te) andmed tuleb esitada eraldi ümbrikus/eraldi failina.
Infos peab olema välja toodud kollektsiooni nimi, mis on märgitud kavanditele.

7. Konkursi algus on 01.01.2019 ja lõpp 11.03.2019. OmaMood moeetenduse meeskonnal on õigus kavandite esitamise tähtaega pikendada.

8. Konkursi tingimustele vastavust kontrollib OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib etendusele pääsevad disainerid välja OmaMood etenduse žürii.

9. Etendusele pääsevad disainerid selguvad 18. märts 2019. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka fashionfestival.ee veebiaadressil.

10.  Posti teel esitatud kavandite tagastamine toimub soovi esitamisel ühe kuu jooksul pärast konkursi lõppu. Võimalikud kavandi tagastamisega seonduvad kulud katab disainer (postiga esitatud dokumentide puhul tuleb lisada ümbrikusse tagasisaatmiseks vajalikud postmargid).

11. OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond aitab edasipääsenud disaineritel leida sobivad modellid ja vajadusel jalanõud. Etenduse kunstiline juht määrab kollektsioonile lava-stilistika, juhul kui autoril puudub sellekohane nägemus. Etenduse päeval tagab OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond modellidele professionaalse jumestuse ja soengu.

12. Etenduse lavastus on terviklik lahendus, mis vastab kollektsioonide, OmaMood korraldusmeeskonna ning lavastaja nägemusele.

13. OmaMood moeetenduse žürii jätab endale õiguse suunata esitatud kollektsioon mõne teise Estonian Fashion Festivali raames toimuva etenduse konkursile, kui see tundub etenduse ja kavandite kontseptsiooni seisukohast põhjendatum.

14. Aadress:

OmaMood
TÜ VKA
Posti 1
Viljandi 71004

Kontakt

Lisainfo OmaMood etenduse ja kavandikonkursi kohta:
Kaari Soosalu:omamood.info@gmail.com / +372 521 3259