OmaMood 2021 reglement

OmaMood on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast alguse saanud moeetendus, mis põhineb kogukondlikul liikumisel ning hõlmab endas samanimelist koolitusprogrammi.  Moeetenduse eesmärgiks on tuua vaatajani traditsioonilise käsitöö väärtused modernses võtmes. Oma tegevuse läbi soovitakse toetada kohaliku käsitööoskuse säilimist, pärandi mõiste avardumist ja selle sügavamat vaatlemist ning jätkusuutliku moedisaini arengut. 

Osalema on oodatud disainerid, kelle kollektsioonid esindavad jätkusuutliku disaini väärtusi ning on kindla ja äratuntava seosega pärandkultuurist. OmaMood moeetendus toimub üheksandat korda ning on osa Estonian Fashion Festivali programmist.

OmaMood moeetendus toimub 10. juunil 2021 Eesti Rahva Muuseumis.

1. Osaleda võivad nii üksikud disainerid kui ka disainerite meeskonnad. Üks disainer võib konkursil osaleda mitme kollektsiooniga.

2. Tegu peab olema kantava disainiga, oodatud on nii rõiva- kui ka aksessuaaride kollektsioonid.

3. Kollektsioon peab koosnema 6-12 komplektist ning peab olema valminud mitte varem kui 2020. aastal.

4. Sama kollektsiooniga on võimalik osaleda ainult ühel Estonian Fashion Festivali etendusel. 

5. Osalemiseks on vaja esitada:

– A4 formaadis lühikirjeldus (nii eesti kui inglise keeles) kollektsiooni kontseptsioonist (max 1000 tähemärki):

  • Kollektsiooni pealkiri (max 5 sõna)
  • Visioon, inspiratsioon, sõnum, tehnika
  • Loodud lühikirjeldus jääb kollektsiooni loojat esindama kõikides Effi ja OmaMood etenduse materjalides ning pärast kavandi esitamist lühikirjeldust ei muudeta.

– A4 formaadis kavandid kogu kollektsioonist: 

  • Iga komplekt peab olema vormistatud eraldi lehele. Vormistustehnika on vaba.
  • Lisada iga komplekti juurde rõivaste suurusnumbrid. (maksimaalne suurusnumber võib olla  40)
  • A4 foto ühest valminud esemest. Vajadusel võib lisada vabas formaadis fotod detailidest.
  • Soovituslik on lisada materjalinäidised (posti teel/kohale tuues) või nende kirjeldus ja fotod (elektrooniliselt).

INFO AUTORITE KOHTA

  • Kavanditele peab olema märgitud kollektsiooni nimi. Kavanditel ja teistel dokumentidel ei tohi olla vihjeid autori(te) kohta, kuna konkurss on anonüümne. 
  • Informatsioon kollektsiooni autori(te) kohta (etteantud ankeedil).  Juhul, kui tegemist on meeskonnaga, tuleb valida üks autoritest oma kontaktisikuks ning märkida tema nimi eraldi. Autori(te) andmed tuleb esitada eraldi ümbrikus/eraldi failina.
  • Infos peab olema välja toodud kollektsiooni nimi, mis on märgitud kavanditele.

7. Kavandite esitamise tähtaeg on 14. märts 2021 kell 23.59. OmaMood moeetenduse meeskonnal on õigus kavandite esitamise tähtaega pikendada.

8. Konkursi tingimustele vastavust kontrollib OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib etendusele pääsevad disainerid välja OmaMood moeetenduse žürii.

9. Etendusele pääsevad disainerid selguvad 22. märts 2021. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka fashionfestival.ee veebiaadressil.

10. Kõikide edasipääsenud disaineritega sõlmitakse leping, milles sisaldub osapoolte OmaMood etenduse korralduse ning sellel osalemisega seotud õigused ja kohustused.

11. Edasipääsenud disaineritega toimub kohtumine 25. märtsil 2021 kell 18:00 MS Teams keskkonna vahendusel. Osalemine etendusele osalema valitud disaineritega on kohustuslik. Puududa võib ainult eelneval kokkuleppel ning mõjuva põhjuse tõttu.

12. Kollektsiooni autor peab garanteerima, et vähemalt üks moeetendusel esitletava kollektsiooni komplekt on valmis ja korraldajatele kohale toodud/saadetud hiljemalt 6. aprilliks 2021. Komplekti kasutatakse eelreklaami tegemiseks kollektsiooni autorile ja moeetendusele. Koht ja aadress, kuhu komplekt saata kinnitatakse korraldajate poolt üle. Transpordikulud katab kollektsiooni autor. Esitletava komplekti tagastab etenduse meeskond peale pildistamise toimumist disainerile.

13.  Posti teel esitatud kavandite tagastamine toimub soovi esitamisel ühe kuu jooksul pärast konkursi lõppu. Võimalikud kavandi tagastamisega seonduvad kulud katab disainer (postiga esitatud dokumentide puhul tuleb lisada ümbrikusse tagasisaatmiseks vajalikud postmargid).

14. OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond aitab edasipääsenud disaineritel leida sobivad modellid. Kui disainer soovib etendusele oma modellidega tulla siis tuleb need otsida ise ja sellest korraldusmeeskonda teavitada esimesel võimalusel (hiljemalt 1. aprilliks 2021). OmaMood ei tasu modellide transporti ega majutust.

15. Etenduse kunstiline juht määrab kollektsioonile lava-stilistika, juhul kui autoril puudub sellekohane nägemus. Etenduse päeval tagab OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond modellidele professionaalse jumestuse ja soengu.

16. Etenduse lavastus on terviklik lahendus, mis vastab kollektsioonide, OmaMood korraldusmeeskonna ning lavastaja nägemusele.

17. OmaMood moeetenduse žürii jätab endale õiguse suunata esitatud kollektsioon mõne teise Estonian Fashion Festivali raames toimuva etenduse konkursile, kui see tundub etenduse ja kavandite kontseptsiooni seisukohast põhjendatum.

18. Kõikidele edasipääsenud disaineritele kohaldatakse osalemistasu 25€ + km. Osalemistasu tuleb kanda hiljemalt 31. märtsiks 2021 MTÜ Eesti Moe Festival arvelduskontole EE817700771002954878. Selgitusse palume lisada disaineri ees- ja perekonnanime või meeskonnanime ning moeetendus millel osaletakse. Osalemistasu tähtajaks mittelaekumise korral on etenduse meeskonnal õigus disainer etenduselt osalemisest kõrvaldada.

OmaMood

TÜ VKA

Posti 1

Viljandi 71004

Lisainfo OmaMood etenduse ja kavandikonkursi kohta:

Triin Amur

omamood@ut.ee

+372 53 956 702