Back to front page

OmaMood on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia moeetendus, mille eesmärgiks on tuua vaatajani traditsioonilise käsitöö väärtused modernses võtmes. Moeetendusega soovime toetada kohalikust käsitööpärandist inspireeritud ning jätkusuutliku, eelkõige aeglase, disainiliikumise põhimõtete järgi valmistatud rõivaste loomist ja kandmist. 

Osalema on oodatud  disainerid, kelle kollektsioonid esindavad jätkusuutliku disaini väärtusi ning on kindla ja äratuntava seosega rahvuslikust ainesest. OmaMood moeetendus toimub üheteistkümnendat korda ning on osa Estonian Fashion Festivali programmist. OmaMood moeetendus toimub 8. juunil 2023 Eesti Rahva Muuseumis.

 1. Osaleda võivad nii üksikud disainerid kui ka disainerite meeskonnad. Üks disainer võib konkursil osaleda mitme kollektsiooniga.
 2. Tegu peab olema kantava moega, oodatud on nii rõiva- kui ka aksessuaaride kollektsioonid. Sel aastal eelistatakse omamaiseid loodusmaterjale väärindavaid kollektsioone.
 3. Kollektsioon peab koosnema 6-10 komplektist ning peab olema valminud mitte varem kui 2022. aastal. 
 4. Sama kollektsiooniga on võimalik osaleda ainult ühel Estonian Fashion Festivali etendusel. 
 5. Osalemiseks on vaja esitada:
 • Kollektsiooni pealkiri (maksimaalselt 5 sõna ning nii eesti kui ka inglise keeles)
 • Kandideerimisavaldus www.fashionfestival.ee veebilehe kaudu

NB! Loodud kirjeldus jääb kollektsiooni loojat esindama kõikides EFF ja OmaMood etenduse materjalides ning pärast kavandi esitamist kirjeldust ei muudeta.

A4 formaadis kavandid kogu kollektsioonist

 • Iga komplekt peab olema vormistatud eraldi lehele. Vormistustehnika on vaba.
 • Lisada iga komplekti juurde rõivaste suurusnumbrid. (Maksimaalne suurusnumber võib olla  38)
 • A4 foto ühest valminud esemest. Vajadusel võib lisada vabas formaadis fotod detailidest.
 • Soovituslik on lisada materjalinäidised (posti teel / kohale tuues) või nende kirjeldus / fotod (elektrooniliselt).
 1. Kavandite esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2023 kell 23:59. OmaMood moeetenduse meeskonnal on õigus kavandite esitamise tähtaega pikendada.
 2. Konkursi tingimustele vastavust kontrollib OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond. Korrektselt esitatud kollektsioonide seast valib etendusele pääsevad disainerid välja OmaMood moeetenduse žürii.
 3. Etendusele pääsevad disainerid selguvad 14. märts 2023. Edasipääsejatega võetakse ühendust ning lõplik disainerite nimekiri ilmub ka fashionfestival.ee veebiaadressil. Kõikide edasipääsenud disaineritega sõlmitakse leping, kus on kirjas osapoolte OmaMood moeetenduse korraldusega seotud õigused ja kohustused. 
 4. Etendusele pääsenud disainerid on kohustatud osalema 28. märtsil disainerite infopäeval Zoomi keskkonnas. Täpsem asukoht edastatakse disaineritele infokirjas.
 5. Posti teel esitatud kavandite tagastamine toimub soovi esitamisel ühe kuu jooksul pärast konkursi lõppu. Võimalikud kavandi tagastamisega seonduvad kulud katab disainer (postiga esitatud dokumentide puhul tuleb lisada ümbrikusse tagasisaatmiseks vajalikud postmargid).
 6. OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond aitab edasipääsenud disaineritel leida 5 modelli ja vajadusel jalanõud. Ülejäänud modellid tuleb disaineril leida ise ja sellest korraldusmeeskonda teavitada esimesel võimalusel. OmaMood ei tasu modellide transporti ega majutust.
 7. Etenduse kunstiline juht määrab kollektsioonile lava-stilistika, juhul kui autoril puudub sellekohane nägemus. Etenduse päeval tagab OmaMood moeetenduse korraldusmeeskond modellidele professionaalse jumestuse ja soengu.
 8. Etenduse lavastus on terviklik lahendus, mis vastab kollektsioonide, OmaMood korraldusmeeskonna ning lavastaja nägemusele. Lavastuses kasutatava muusika valib etendusele korraldusmeeskond.
 9. OmaMood moeetenduse žürii jätab endale õiguse suunata esitatud kollektsioon mõne teise Estonian Fashion Festivali raames toimuva etenduse konkursile, kui see tundub etenduse ja kavandite kontseptsiooni seisukohast põhjendatum.
 10. Osavõtutasu OmaMood 2023 moeetendusest osa võtmiseks on 50€ ning see tuleb esitada 01.04.2023 kuupäevaks EFFi arvelduskontole, mille saadame teile meiliga.

 

Aadress postiga kavandite saatmiseks või koha peale toomiseks:

OmaMood

TÜ VKA

Posti 1

Viljandi 71004

 

Lisainfo OmaMood etenduse ja EFFi disainerite konkurssi kohta:

Ave Matsin

ave.matsin@ut.ee 

Liitu uudiskirjaga