Estonian Fashion Festivali eesmärgiks on olla jätkusuutlikke praktikaid viljelevaid disainereid esindav festival. Oleme pidevas arengus, et muutuda kestlikumaks, püstitades uusi eesmärke nii iseendale kui motiveerides ka oma partnereid ja disainereid leidma ja kasutusele võtma keskkonnahoidlikke praktikaid. Oma tegevusega soovime panustada kogu moekultuuri jätkusuutlikumaks muutumisse.

Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 toel on Estonian Fashion Festival saanud laiendada keskkonnahoidlikkuse programmi ja see on aidanud kaasa meie eesmärkide ja visiooni elluviimisele.

Estonian Fashion Festivali kesktlikkuse strateegia


Meie kestlikkuse strateegia hõlmab sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke eesmärke. Festivali korraldava organisatsiooni igapäevatöö jälgib väljatöötatud kestlikkuse kriteeriumeid ja eesmärke. Osalevate disainerite tegevuses on tähelepanu jätkusuutlike tavade edendamisel ning lisaks keskendub ka festivali iga-aastane korralduslik pool keskkonna ja kliima mõjude vähendamisele, ressursside tarbimise optimeerimisele ja jäätmete tekke minimeerimisele.


ORGANISATSIOON

Olles teadlikud moetööstuse märkimisväärsest keskkonna- ja sotsiaalsest mõjust, on meile oluline olla kohalikul moemaastikul mitte ainult esindusorganisatsioon vaid ka teadlikkuse tõstja ja eeskujulik sündmus, mis toob päevakorrale olulised küsimused ja panustab oluliselt kohaliku moevaldkonna kestlikumaks muutumisesse. Nende eesmärkide saavutamiseks oleme kokku leppinud ühistes eesmärkides ja tegevustes, mille raamistamiseks töötasime 2023. aastal välja kestlikkuse strateegia. See hõlmab sotsiaalseid, keskkonnaalaseid, majanduslikke ja ka kultuurilisi eesmärke ning alates 2024. aastast on festivalil plaanis neid tulemusi ka avalikult raporteerida. Lisaks peame festivali korraldustöös silmas kestlikku sündmuse korraldamise juhendit.

DISAINERID

Meie festivalil osalevad disainerid on välja valitud jätkusuutlikkuse kriteeriumide alusel, mis on koostatud koos jätkusuutlikkuse konsultandi Maria Kristiin Petersoniga. Aasta-aastalt täienevad ja muutuvad reeglid disaineritele nõudlikumaks, mida toetame omalt poolt koolituste, seminaride ja töötubadega, et aidata kaasa disainerite kestlikkuse arengule. Tunnustame festivalil Eesti kõige jätkusuutlikumat disainerit ning auhinna näol panustame veelgi disaineri tegevusse, mis aitab kiirendada tema protsessi jätkusuutlike praktikate elluviimisel.

Alustasime 2022. aastal disainerite jätkusuutlikkuse pilootprojektiga, mil festivali moeetendustele kandideervatel disaineritel oli online ankeedis võimalik vabatahtlikult vastata 15-le jätkusuutlikkuse küsimusele. 2023 aastal arendasime oma jätkusuutlikkuse kriteeriume edasi ning 2024 aasta moeetendustele kandideerijatele oleme loonud eraldi jätkusuutlikkuse ankeedi, milles sisaldub 38 erineva punktiskooriga küsimust ning moeetendusele pääsemiseks on kohustuslik olla vastavuses vähemalt 4-ga. Küsimused hõlmavad 6-te alateemat: strateegia, disain ja tootmine, pakend, sotsiaalne vastutus, läbipaistvus ja kliendisuhted ning kultuuriline kestlikkus.
KORRALDUS

Meil on välja töötatud Kestliku sündmuse korraldamise juhend, mis katab erinevaid valdkondi: toimumiskoht, produktsioon, ehitus, kujundus, koostööpartnerid, kommunikatsioon, jäätmed, trükised, toitlustus, nõud ning kingitused ja meened. Antud juhis on suunatud festivali korraldustiimile ja kõigile koostööpartneritele ning neid juhiseid rakendatakse moefestivali kõikides toimumispaikades.