Estonian Fashion Festival on jätkusuutlikku moekultuuri edendav suursündmus Eestis, esindades vaid kestlikke praktikaid viljelevaid disainereid.  Meie missioon on tõsta disainerite konkurentsivõimet ja aidata kaasa nende jätkusuutlikkuse arengule ning populariseerida Eesti kestlikku moekunsti nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel, kaastes huvigruppe oma missiooni täitmisse.

Olles teadlikud moetööstuse märkimisväärsest keskkonna- ja sotsiaalsest mõjust, on meile oluline tõsta kohaliku moemaastiku teadlikkuse taset, tuua päevakorrale olulised küsimused, pakkuda lahendusi ning seejuures korraldada festivali sündmused keskkonnahoidlikult.

Areneme järjepidevalt üha jätkusuutlikumas suunas, püstitades uusi eesmärke nii iseendale kui ka motiveerides oma partnereid ning disainereid leidma ja kasutusele võtma uusi jätkusuutlikke praktikaid. Meie visioon on olla Eesti jätkusuutliku moekultuuri eestvedaja ning panustaja lähiriikide moeareeni kestlikkuse arengusse.   

Festivali JÄTKUSUUTLIKKUSE ARENG

jätkusuutlikkuse strateegia


Meie tegevust aastatel 2024-2026 suunab terviklik jätkusuutlikkuse strateegia, mis tugineb neljal jätkusuutlikkuse sambal: keskkonnaalane, sotsiaalne, majanduslik ja kultuuriline ning viiel fookusalal, millest lähtuvalt oleme seadnud endale eesmärgid, planeerinud tegevused ja mõõdikud, mida regulaarselt hindame ning mille tulemusi väljapoole kommunikeerime. TUTVU 2024-2026 STRATEEGIAGA SIIN


JÄTKUSUUTLIKUD DISAINERID

Kõik festivalil ülesastuvad disainerid valime välja jätkusuutlikkuse kriteeriumide* alusel. Oleme selleks koostanud online ankeedi, milles sisaldub 38 erineva punktiskooriga küsimust ning moeetendusele pääsemiseks on kohustuslik olla vastavuses vähemalt 4-ga. Küsimused hõlmavad 6-te alateemat: strateegia, disain ja tootmine, pakend, sotsiaalne vastutus, läbipaistvus ja kliendisuhted ning kultuuriline kestlikkus. Iga aasta täiendame jätkusuutlikkuse kriteeriume ning tõstame minimaalset lävendit. Omalt poolt aitame disainerite jätkusuutlikkuse arengule kaasa koolituste ja seminariga. Alates 2024 tunnustame festivalil Eesti kõige jätkusuutlikumat disainerit auhinnaga, mis aitab kiirendada disaneri arengut jätkusuutlikumas suunas.

*Estonian Fashion Festivali jätkusuutlikkuse kriteeriumide väljatöötamisel on kasutatud Copenhagen Fashion Week 2022 jätkusuutlikkuse nõudeid ning Fashion for Change (EU) projekti raames välja töötatud enesehindamise tööriista. Väited arvestavad nii Säästva Arengu Eesmärke kui ka EU Tekstiilistrateegiat ja Kestliku toodete ökodisaini määrust.

KESKKONNAHOIDLIK KORRALDUS

Festivali programmi kõik sündmused korraldame keskkonnahoidlikult ning oleme selleks koostanud põhjaliku juhendi, mis kehtib nii meile endile kui ka kõikidele meie koostööpartneritele, disaineritele, modellidele ja osalejatele. Keskkonnahoidlikku korraldust järgime sündmuste produktsiooni, ehituse, kujunduse, jäätmete, trükiste, toitlustuse, transpordi, meenete ja kommunikatsiooni osas. Meie eesmärk on lähiaastatel omandada rahvusvaheliselt akrediteeritud jätkusuutliku sündmuse sertifikaat. TUTVU JUHENDIGA SIIN


TARBIJATE TEADLIKKUSE TÕSTMINE

Lähtudes eesmärgist moekultuuri üha jätkusuutlikumaks muuta, pakume publikule harivat lisprogrammi, korraldame jätkusuutliku moe teemadel seminari Greenery ning koostöös Estonian Fashion Revolution´iga oleme välja töötamas Teadliku tarbija ABC, mis pakub lahendus ning innustab jätkusuutlikumaid valikuid tegema. 
Tänu Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 toetusele oleme saanud laiendada Estonian Fashion Festivali jätkusuutlikku moekultuuri edendavat programmi,  mis aitab meil ellu viia oma eesmärke ja visiooni.